Ny arbeidsplan med friperioder

I Webtemp kan du nå legge inne en 52 ukers arbeidsplan med friperioder i henhold til nye anbefalinger fra NHO og Fellesforbundet. Dette skal i første omgang brukes på alle som jobber innen Bygg.

Les mer her: Arbeidsplan

Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge

INFO FRA NHO

Ny arbeidskontrakt ved utleie til bygg.

Bemanningsbransjen innen bygg har over tid vært under et meget sterkt politisk press og det har utviklet seg en reell risiko for at innleie til bygg og anlegg vil bli forbudt, helt eller delvis. Vi så det derfor nødvendig å gjøre konkrete grep for å sikre fortsatt bærekraftig utvikling i bransjen.

NHO Service og Handel erkjenner at det er spesielle utfordringer knyttet til bemanningsvirksomhet i bygningsbransjen. Med ønske om å sikre ryddige forhold i bemanningsvirksomhetene og å ivareta en positiv utvikling i fremtiden, gikk NHO Service og Handel og Fellesforbundet for en tid tilbake i dialog om en egen arbeidskontrakt for personell som leies ut til bygg.

Styret for bransjeforeningen tok initiativ til forhandlingene og utnevnte bransjerepresentanter som deltok aktivt i prosessen. Dialogen har vært konstruktiv og etter en tids forhandlinger om avtaletekst oppnådde man den 13. juni en enighet om en felles avtaletekst.

Kontrakten sikrer ansatte i bemanningsbedrifter en økt forutsigbarhet for når de skal jobbe, og hvor mye. Det er videre et klart uttrykt mål både fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel at flest mulig ansettes i høye stillingsprosenter.

På årsmøtet den 18. juni ble det besluttet å gjøre egen arbeidsavtale for bygg obligatorisk for medlemmer som leverer personell på dette yrkesområdet. Dette blir gjort ved å legge inn krav om dette i Revidert Arbeidsgiver.

At det har vært mulig å fremforhandle en avtale mellom bransjen og Fellesforbundet er historisk og vil forhåpentligvis bidra til å skape større politisk ro rundt hele bemanningsbransjen. Dette viser at den norske modellen virker og at arbeidslivets parter, også på bemanningsbransjens område, kan løse utfordringer gjennom konstruktiv dialog.

Selve kontrakten er lagt ut på web under «standardkontrakter» som du finner ved å gå inn på våre medlemssider.

Vi har forståelse for at mange bedrifter vil oppleve kravene som stilles i den nye kontrakten som krevende og frustrerende. Da er det viktig å huske at alternativet til den fremforhandlede løsningen ville være et forbud mot innleie til bygg fra 2021. Kontraktene vil innebære en omstilling av bransjen men ikke noe forbud. Vi mener derfor at løsningen som vi har nå er det beste alternativet som bransjen har.

Nye funksjoner kommer i Next, ta kontakt om dere ønsker hjelp til å komme i gang med Next

Visste du at…

I Webtemp Next kan du nå forhåndsvise annonser på Finn?

Vi har nå fått en helt ny annonse modul i Next som gir deg nye muligheter når du skal annonsere en stilling!

Du kan blant annet:

  • Legge til bilder
  • Legge til og redigere overskrifter
  • Forhåndsvise annonsen
  • Legge inn lister

Denne modulen er kun tilgjengelig i Next!