Websystemer tar grep for å sikre

Faglig kvalitet og gode arbeidsprosesser

Marit Songe Parmann er engasjert som Kvalitetssjef for Webmegler. Hennes fokus vil være kvalitetssikring av alle fagprosesser i Webmegler, herunder oppdatering av sjekklister, arbeidsflyt, mastermaler og andre vesentlige nøkkelfunksjoner.

Marits rolle skal sikre at Webmegler innehar de faglige kvalitetene som forventes hos brukerne, og sørge for arbeidsprosesser som er tilpasset meglernes hverdag. Arbeidet skal skje i tett dialog med kvalitetssjefer hos Websystemers kunder og på sikt blir det aktuelt å arrangere fagseminarer. Marit Songe Parmann har siden 2004 hatt ulike roller i Weboppgjør hvor hun opparbeidet god innsikt i meglerfaget og i praktisk bruk av meglersystemet Webmegler. Hun holder også foredrag i samarbeid med NEF og BI.

-Det er felt innenfor eiendomsmeglingen der jeg må trekke på kompetanse hos kundene. Jeg ser fram til å knytte kontakter og treffe gamle kjente i bransjen. Jeg tror også eksisterende medarbeidere i Websystemer sitter på ubrukt kompetanse og håper å bidra til å ta denne i bruk-. Marit S. Parmann

Websystemer er en proaktiv leverandør av digitale systemer for eiendomsmeglere. Marits nyopprettede stilling er et viktig grep for å sikre at systemet utvikles videre i takt med meglernes behov og dagens kvalitetskrav.

Marit Songe Parmann

Eiendomsmegler med spesiell kompetanse på oppgjør, effektivisering og overordnet kvalitetssikring.

Websystemers etablerte kvalitetsteam inntar med
dette en mer utførende rolle under Marits ledelse

Asbjørn Sørensen

Oppgjørskonsulent med erfaring fra oppgjørsarbeid hos bl.a Weboppgjør.

Espen Westby

Medhjelper med praktisk meglererfaring. Har høy kompetanse på sjekklister, systemoppsett og maler.

Kine Rosenlund Elde

Eiendomsmeglerstudent med fersk kunnskap om lover og regler.