Oppdatering av prosjektverktøy for

Prosjekt og Nybygg

Espen Westby jobber på kvalitetsteamet i Websystemer og er pådriver internt for å spille inn nødvendige tilpasninger til våre utviklere, slik at systemet ivaretar alle megleres behov.  I denne omgang er det nybygg og prosjekt som er i fokus.

Hvordan jobber kvalitetsavdelingen med oppgaver som dette?

-Webmegler utvikles i tett samarbeid med utvalgte kunder. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra personer som jobber tett på markedet hver dag for å kunne gjøre en god jobb. Slik får vi verdifull kunnskap som vi kan ta med oss inn i kvalitetsarbeidet, og sikre at vi løser relevante utfordringer som meglerne møter i sitt daglige arbeide-, sier Espen.

Hva har dere gjort så langt?

-Sjekklistene for nybygg er nøye gjennomgått med den hensikt å forbedre arbeidsflyt og logikk i systemet-.

Hvilke endringer har man i praksis foretatt?

-Vi har fjernet noen punkter og overflødige maler, noe tekst er endret. I tillegg har vi sett på rekkefølgen på punktene og hvor de skal fremkomme i Webmegler. Utover dette har vi utarbeidet bedre rutiner for vedlikehold av sjekklistene internt hos oss i Websystemer-, sier Espen Westby.

Hvorfor tar dette arbeidet så lang tid å ferdigstille?

-Websystemer er et rammeverk som er rigget for å fungere for samtlige brukere. Individuelle tilpasninger er en krevende øvelse. Når vi nå foretar noen tilpasninger for prosjekt og nybygg, betyr dette at man må gjennomføre ekstremt gjennomgående kvalitetssikring av hele systemet, for å unngå at disse skaper problemer for andre brukergrupper, – sier Espen.

-Nå har vi løst en rekke utfordringer, og vil kunne iverksette endringene i løpet av fjerde kvartal, som vi forespeilet tidligere i høst-, avslutter Espen Westby.

Espen Westby, systemkonsulent

Espen har praktisk meglererfaring, og høy kompetanse på sjekklister, systemoppsett og maler.

-Sjekklistene for nybygg er nøye gjennomgått for å bedre arbeidsflyt og logikk i systemet-.