Sommeren står for døren

Sommerferien står for døren for mange av oss. Websystemer vil gjerne gi deg en kort status, og en grunn til at du kan glede deg til å komme tilbake på jobb i august.

Gled deg til høsten!

Ny Leadsløsning tilgjengelig i løpet av august

I disse dager er vi i gang med å teste ut en ny Leadsløsning som vil gjøre hverdagen lettere både for den enkelte megler og for deg som er leder av et meglerkontor. Løsningen er nå i test, og skal være ferdig til bruk innen utgangen av august. Mer info følger!

Jeanette Holmen

Salgssjef og kundeansvarlig, Oslo kontoret

Marit S. Parmann, Kvalitetssjef Webmegler

Status og prioriteringer fra Faggruppen

Marit Songe Parmann melder at det jobbes med forenkling og modernisering i overordnet Masterrammeverk.

Dette betyr i praksis at sjekklister, dokumentmaler og systemet for avvikshåndtering (Mangler) løpende skal evalueres og forbedres.

I høst vil internkontroll på fagansvarlignivå, forbedret funksjonalitet i prosjekt/nybygg og gjennomgang av tvangssalg være de prioriterte områdene faggruppen skal jobbe med.

Ny bransjenorm for markedsføring av eiendom

-15. august iverksettes ny bransjenorm for eiendom. Sammen med Faggruppen jobber jeg også med implemeneringen av denne i Webmegler-, sier Marit Songe Parmann.

Nytt felt i slagsoppgavetekst

I disse dager utvikles et nytt felt som skal inneholde salgsoppgaveteksten som går til Finn.no. dette skal du som megler fylle ut i forkant av markedsføringen.

Dette feltet vil ha en tekstbegrensing på 800 tegn inkludert mellomrom. Endringer skjer i løpet av uke 26.

Websystemer er her

Support er bemannet gjennom ferien

Support blir bemannet for å ta imot henvendelser både fra Webmegler og Webtemp. Nye prosjektoppgaver eller nye prosjekter blir imidlertid ikke satt i gang i løpet av ferien.

Vi ønsker alle en riktig god og avslappende sommerferie!