Nye regler for bemanningsbransjen fra 1. januar

Slik vil Webtemp hjelpe deg med å ivareta de nye reglene

Mange har spørsmål om de nye reglene
som trer i kraft fra nyttår. Vi i Webtemp følger nøye med på endringene, og jobber med funksjoner som skal forenkle oppfølgingen av det nye regelverket.

Slik ser vi for oss systemets håndtering av garantilønnsreglene:

1. Medarbeider aktiveres for garantilønn via registreringen for start-slutt dato.

2. Garantilønnsreglene styres av en avtale som kobles til registreringen av «start-slutt» dato.

3. Medarbeidere får et nytt skillekort som heter «garantilønn», her vises en oversikt over utregning av garantilønnen.

4. Garantilønn får avregningperiode på 1-2-3-4-6 eller 12 mnd. Dette kan tilpasses hver enkelt medarbeider.

5. Systemet regner ut hvor mange timer det etter garantilønns avtalen er i avregningperioden.

Til fratrekk kommer arbeidstid i inntil 5 eller 4 uker ferie, avhengig av garantilønnsavtalen, og evt ulønnet permisjon dersom den fortrenger mulig arbeidstid.

6. Dersom et jobbtilbud blir avslått, kommer jobbtilbudets timer til fratrekk fra garantilønns- beregningen, forutsatt at de potensielle arbeidstimene ikke fylles av andre oppdrag, ferie, sykdom i arbeidsgiverperioden eller velferdspermisjon.

7. Tidspunkt for ferie kan ikke endres (annet enn av bemanningsforetaket), dersom den er registrert for mer enn 1 dag siden. Ferie skal først legges inn når medarbeideren er sikker på når den skal finne sted, gjøres eventuelt av bemanningsforetaket.

8. Ferie utover maks antall uker blir automatisk beregnet som ulønnet permisjon.

9. Hvor mange garantilønnstimer en medarbeider er berettiget til, vil fremgå av en fortløpende utregning. I tillegg får man oversikt i rapporter som viser «gjenstående tilgjengelige timer i avregningsperioden» vs «utestående garantilønnstimer».

Websystemer tar forbehold om eventuelle feiltolkninger eller endringer som kan forekomme før de nye reglene trer i kraft den 1. januar 2019.

Hva er de viktigste endringene?

Slik Websystemer oppfatter høringsotatet fra Arbeids- og sosialdepartementet, er dette de viktigste endringene som foreslås:

 Arbeidsavtalen må inneholde en tydelig plan over arbeidstid og tilgjengelig tid til eventuelle andre oppdrag.

 Omfanget av stillingsprosenten må være avtalt
ved kontraktinngåelse.

 Man må kunne dokumentere at innleid bemanning løser et midlertidig behov i form av vikariat eller sesongvariasjon. Ut over dette er det kun bedrifter som er tilknyttet forbund med innstillingsrett (mer en 10 000 medlemmer) som skal få adgang til å leie fra bemanningsbedrifter.

 Definisjon av fast ansettelse som omfatter forutsigbarhet i arbeidsforholdet og stillingsvern.

Du kan lese hele forslaget her.