,

Samtykker og Reservasjonsregister

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette.

Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering.

Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, eller dersom forbruker ikke har gitt forhåndssamtykke til å bli kontaktet.
Kilde: Forbrukertilsynet (brev datert 24.01.2020)

På skillekortene «Budgivere» og «Interessenter» finnes det snarveier for å sende SMS/epost til et utvalg av de registrerte kontaktene på oppdraget.
Disse snarveiene skal ikke benyttes til budvarsling. Snarveiene gir tilgang til alle registrerte kontakter på oppdraget uavhengig av kontaktens samtykker.
I utvalgsvinduet vises det i kolonnene «Samtykker1-4» hvilke samtykker som kontakten har registrert.

Websystemer vil i begynnelsen av mars innføre ny funksjonalitet for å tydeliggjøre hvilken type kommunikasjon som kan sendes uten forhåndssamtykker, synliggjøre samtykker i utvalgslisten samt integrere data fra Reservasjonsregisteret i interessentlisten/Webmegler CRM.