Ny Kvalitetssjef i Websystemer

Fra Mars 2019 går Espen Westby inn i rollen som kvalitetssjef i Websystemer AS. Han overtar etter Marit Songe Parmann, som var ansatt på engasjement, og skal sørge for framdrift av påbegynt kvalitetssikring, og ha hovedansvar for det faglige innholdet i Webmegler.

Espen har utdannelse fra Norges Informasjonsteknologiske Høyskole, men har fra 2007 til 2011 jobbet som eiendomsmegler i en av Norges største eiendomsmeglerkjeder. Han entret IT bransjen igjen i 2011 og har siden 2014 vært en del at konsulenttemaet og faggruppen i Websystemer.

«Erfaringen jeg har både som megler og som konsulent i Websystemer gjør at jeg kan bruke både min meglerbakgrunn og tette dialogen med samtlige av våre kunder i kvalitetsarbeidet i fremtiden. I tillegg til at det faglige innholdet i systemet skal være oppdatert, anser jeg det også som min oppgave å være en pådriver for effektivt bruk av systemet. Etter årelang dialog med våre kunder, mener jeg at jeg kan være en god rådgiver for mer korrekt bruk av systemet både faglig og teknisk, og lette arbeidshverdagen til meglerne. Jeg ser fram til å ta fatt på dette arbeidet og å bli utfordret av våre kunder slik at vi sammen kan sørge for å ha det tryggeste rammeverket tilgjengelig for eiendomsmeglere i Norge».

Webmegler er et kompleks system hvor alle endringer må kvalitetssikres grundig før de iverksettes – på både teknisk og faglig nivå, for å unngå følgefeil og samtidig ivareta brukeropplevelsen.

Dette er tidkrevende og utfordrende arbeid.

Med Espen sin meglerbakgrunn kombinert med inngående kjennskap til systemet, har vi alle forutsetninger på plass for å lykkes.

Ny kvalitetssjef

Kvalitetssikring for å unngå følgefeil ved innføring av endringer er avgjørende for brukeropplevelsen for alle, men dette er tidkrevende.