Innføring av pNPS

Det vil i løpet av august introduseres en spørreundersøkelse i våre produkter. Spørreundersøkelsen (product net promoter score – pNPS) er frivillig, og vises for et tilfeldig utvalg brukere ca hver 6. måned. Spørreundersøkelsen muliggjør også at meglerne kan gi tilbakemeldinger direkte i applikasjonen. Den første spørreundersøkelsen vil dukke opp i Webmegler, Marketing Studio og Webtemp Next i løpet av august.

Net promoter score måles ved å spørre kunder hvor sannsynlig det er at de vil anbefale leverandøren eller bedriften til noen de kjenner, på en skala fra 1 til 10. Andelen kunder som det er lite sannsynlig at vil anbefale, trekkes så fra andelen som ønsker å anbefale. Vi sitter da igjen med et tall som viser hvor mange flere av våre kunder som ønsker å anbefale oss, enn de som ikke ønsker det.

Les mer om Visma NPS her (engelsk).