Websystemer tar bekymringen rundt spredning av koronaviruset svært alvorlig, og vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene, og kommer derfor i stor grad til å praktisere hjemmekontor fra fredag 13. mars.

Vi har i tillegg  iverksatt tiltak og oppdatert interne retningslinjer for å minimere spredningen av smitte så langt det er mulig. Noen eksempler på tiltak så langt:

  • Reise i tjenesten er ikke tillatt.
  • Interne aktiviteter og større møter som ikke er kritiske blir flyttet til en senere dato, og/eller erstattet med digitale møter.
  • Ansatte som har kommet tilbake fra å reise i utlandet, pålegges å jobbe hjemmefra de neste 14 dagene.

I tillegg informeres alle ansatte om smittespredning og viktigheten av god håndhygiene.

Websystemer jobber løsningsorientert for å sikre en sikker og stabil levering fremover, og har fortsatt normal drift på alle våre tjenester.

Å forhindre spredning av smitte i samfunnet er en felles dugnad for oss alle. Websystemer er en del av Visma, et stort og ansvarlig selskap med rutiner, retningslinjer, planer og allerede dannede grupper for å håndtere en mulig krisesituasjon, uansett hva det er.

 

Denne informasjonen oppdateres kontinuerlig etter behov.