Er ditt foretak klar for digital samhandling?

Kartverket har utviklet et aktørregister (AKELDO) som er en offentlig oversikt over hvilke megler- og bankforetak som kan samhandle om eiendomssalg.

Vi vil i løpet av uke 40 melde inn alle organisasjonsnummer som er satt opp for e-tinglysing til AKELDO. Det betyr at banker vil kunne slå opp at ditt organisasjonsnummer støtter å ta i mot elektroniske pantedokumenter via Altinn Formidlingstjenester.

Altinn Formidlingstjenester – nødvendige tilganger

Vi opplever at en del som bruker e-tinglysing ikke har delegert de nødvendige rettigheter til Websystemer AS på www.altinn.no. Det medfører at banker kan sende elektroniske pantedokumenter som Webmegler ikke får vite om, og som kan forsinke oppgjøret.

Hvem bestemmer: elektronisk- eller papirtinglysing?

Selv om AKELDO viser at ditt organisasjonsnummer kan motta elektroniske pantedokumenter er det opp til megler å velge metoden for tinglysing i hvert enkelt salg.

Ved å svare «Ja» på sjekklistepunktet «E-TINGLYSING: Skal det benyttes E-Tinglysing?» vil følgende skje:

  • Kjøpekontraktmalen skal flette ut en informasjonsboks på side 1. Denne boksen viser at kjøpers bank kan overføre elektronisk pantedokument til oppgjørsforetaket eller meglerforetaket sitt organisasjonsnummer
  • Webmegler vil ta i mot elektroniske pantedokument sendt til organisasjonsnummeret og legge det i oppdragets dokumentliste som et ubehandlet dokument .

Sjekkliste for daglig leder