Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge.

De beste løsningene krever de beste hodene. Websystemer vokser og henter stadig inn ny kompetanse. Siste på plass i utviklerteamet er Anders Rørvik og John Erik Sloper.

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak med kjøp av Websystemer AS

Mange har spørsmål om de nye reglene
som trer i kraft fra nyttår. Vi i Webtemp følger nøye med på endringene, og jobber med funksjoner som skal forenkle oppfølgingen av det nye regelverket.

En liten oppsummering på noen av de viktigste tingene som vi jobber med nå for å ivareta nytt regelverk.

Sommerferien står for døren for mange av oss. Websystemer vil gjerne gi deg en kort status, og en grunn til at du kan glede deg til å komme tilbake på jobb i august.

En enkel overgang til ny, moderne teknologi! Nå flytter vi grenser for effektivisering i vårt bemanningssystem! Gjennom kontinuerlig utvikling av innovative løsninger i samarbeid med våre…