Vi er veldig glade for å ønske Christoffer Hope velkommen på laget hos oss i Websystemer. Han vil jobbe som Key Account Manager på vårt kontor i Oslo.

EUs forordning GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft siste halvdel av juli. Den opprinnelige fristen var 25. mai, men myndighetene har utsatt prosessen.

Hverdagen for både meglere og de som skal kjøpe og selge bolig blir mye enklere, når Websystemer nå tilbyr elektronisk innsending av dokumenter for tinglysing.