Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette.

Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering.

Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, eller dersom forbruker ikke har gitt forhåndssamtykke til å bli kontaktet.
Kilde: Forbrukertilsynet (brev datert 24.01.2020)

På skillekortene «Budgivere» og «Interessenter» finnes det snarveier for å sende SMS/epost til et utvalg av de registrerte kontaktene på oppdraget.
Disse snarveiene skal ikke benyttes til budvarsling. Snarveiene gir tilgang til alle registrerte kontakter på oppdraget uavhengig av kontaktens samtykker.
I utvalgsvinduet vises det i kolonnene «Samtykker1-4» hvilke samtykker som kontakten har registrert.

Websystemer vil i begynnelsen av mars innføre ny funksjonalitet for å tydeliggjøre hvilken type kommunikasjon som kan sendes uten forhåndssamtykker, synliggjøre samtykker i utvalgslisten samt integrere data fra Reservasjonsregisteret i interessentlisten/Webmegler CRM.

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.

Rudi Aadland er daglig leder for Verdi Eiendomsmegling i Stavanger. Her deler vi i hans erfaringer med Webmegler og Websystemer.

Visningsappen er forbedret – se vår nye animasjonsfilm her!

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak med kjøp av Websystemer AS

Etter ferdigstilling av tilpasninger til GDPR, er kapasiteten hos utvikling tilbake til normalen. Dette betyr at en rekke forbedringer og utvikling av nye funksjoner er gjennomført i løpet av høsten.

Den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk over om denne eiendommen er interessant. Følgende er tilpasset i Webmegler.

Supersøket finner du under registrering av nye oppdrag i Webmegler.

  • Funksjonen søker umiddelbart opp data på en eiendom basert på et navn, en adresse, et telefonnummer eller organisasjonsnummer.
  • Du får full historikk på eiendommens omsetning og omsatte boliger i nabolaget fra Norkart og Eiendomsverdi.
  • Supersøket gir deg den info du trenger for komme godt i gang med innsalg av et nytt oppdrag og grunnlag for å starte en verdivurdering.
  • Informasjon fra Webmegler lastes automatisk og preutfylling av personalia sikrer en feilfri og rask registrering.
  • Supersøket er synkronisert med din dagbok – du kan avtale befaring omgående. Prøv den i dag.

Klikk her for demovisning!

En liten oppsummering på noen av de viktigste tingene som vi jobber med nå for å ivareta nytt regelverk.

Vi er veldig glade for å ønske Christoffer Hope velkommen på laget hos oss i Websystemer. Han vil jobbe som Key Account Manager på vårt kontor i Oslo.