Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette.

Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering.

Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, eller dersom forbruker ikke har gitt forhåndssamtykke til å bli kontaktet.
Kilde: Forbrukertilsynet (brev datert 24.01.2020)

På skillekortene «Budgivere» og «Interessenter» finnes det snarveier for å sende SMS/epost til et utvalg av de registrerte kontaktene på oppdraget.
Disse snarveiene skal ikke benyttes til budvarsling. Snarveiene gir tilgang til alle registrerte kontakter på oppdraget uavhengig av kontaktens samtykker.
I utvalgsvinduet vises det i kolonnene «Samtykker1-4» hvilke samtykker som kontakten har registrert.

Websystemer vil i begynnelsen av mars innføre ny funksjonalitet for å tydeliggjøre hvilken type kommunikasjon som kan sendes uten forhåndssamtykker, synliggjøre samtykker i utvalgslisten samt integrere data fra Reservasjonsregisteret i interessentlisten/Webmegler CRM.

Kjære kunder, I dag lanserer Websystemer den nye versjonen av Visningsappen, og alle våre kunder er velkommen til å ta den i bruk.

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.

Fra Mars 2019 går Espen Westby inn i rollen som kvalitetssjef i Websystemer AS. Han skal sørge for framdrift av påbegynt kvalitetssikring, og ha hovedansvar for det faglige innholdet i Webmegler.

De beste løsningene krever de beste hodene. Websystemer vokser og henter stadig inn ny kompetanse. Siste på plass i utviklerteamet er Anders Rørvik og John Erik Sloper.

Intervju med Ximena Andrea Sagenes hos Privatmegleren, hun har 16 års erfaring som prosjektmegler og 7 år med Webmeglers prosjektvertøy.

Rudi Aadland er daglig leder for Verdi Eiendomsmegling i Stavanger. Her deler vi i hans erfaringer med Webmegler og Websystemer.

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak med kjøp av Websystemer AS

Etter ferdigstilling av tilpasninger til GDPR, er kapasiteten hos utvikling tilbake til normalen. Dette betyr at en rekke forbedringer og utvikling av nye funksjoner er gjennomført i løpet av høsten.