Aktuelt nyheter

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette.

Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering.

Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, eller dersom forbruker ikke har gitt forhåndssamtykke til å bli kontaktet.
Kilde: Forbrukertilsynet (brev datert 24.01.2020)

På skillekortene «Budgivere» og «Interessenter» finnes det snarveier for å sende SMS/epost til et utvalg av de registrerte kontaktene på oppdraget.
Disse snarveiene skal ikke benyttes til budvarsling. Snarveiene gir tilgang til alle registrerte kontakter på oppdraget uavhengig av kontaktens samtykker.
I utvalgsvinduet vises det i kolonnene «Samtykker1-4» hvilke samtykker som kontakten har registrert.

Websystemer vil i begynnelsen av mars innføre ny funksjonalitet for å tydeliggjøre hvilken type kommunikasjon som kan sendes uten forhåndssamtykker, synliggjøre samtykker i utvalgslisten samt integrere data fra Reservasjonsregisteret i interessentlisten/Webmegler CRM.

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.

Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge.

Det vil i løpet av august introduseres en spørreundersøkelse i våre produkter. Spørreundersøkelsen (product net promoter score – pNPS) er frivillig, og vises for et tilfeldig utvalg brukere ca hver 6. måned. Spørreundersøkelsen muliggjør også at meglerne kan gi tilbakemeldinger direkte i applikasjonen. Den første spørreundersøkelsen vil dukke opp i Webmegler, Marketing Studio og Webtemp Next i løpet av august.

Rudi Aadland er daglig leder for Verdi Eiendomsmegling i Stavanger. Her deler vi i hans erfaringer med Webmegler og Websystemer.

Visningsappen er forbedret – se vår nye animasjonsfilm her!

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak med kjøp av Websystemer AS

Etter ferdigstilling av tilpasninger til GDPR, er kapasiteten hos utvikling tilbake til normalen. Dette betyr at en rekke forbedringer og utvikling av nye funksjoner er gjennomført i løpet av høsten.

Den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk over om denne eiendommen er interessant. Følgende er tilpasset i Webmegler.

Mange har spørsmål om de nye reglene
som trer i kraft fra nyttår. Vi i Webtemp følger nøye med på endringene, og jobber med funksjoner som skal forenkle oppfølgingen av det nye regelverket.