Aktuelt nyheter

Websystemer tar bekymringen rundt spredning av koronaviruset svært alvorlig, og vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.
Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene, og kommer derfor i stor grad til å praktisere hjemmekontor fra fredag 13. mars.

Vi har i tillegg  iverksatt tiltak og oppdatert interne retningslinjer for å minimere spredningen av smitte så langt det er mulig. Noen eksempler på tiltak så langt:

  • Reise i tjenesten er ikke tillatt.
  • Interne aktiviteter og større møter som ikke er kritiske blir flyttet til en senere dato, og/eller erstattet med digitale møter.
  • Ansatte som har kommet tilbake fra å reise i utlandet, pålegges å jobbe hjemmefra de neste 14 dagene.

I tillegg informeres alle ansatte om smittespredning og viktigheten av god håndhygiene.

Websystemer jobber løsningsorientert for å sikre en sikker og stabil levering fremover, og har fortsatt normal drift på alle våre tjenester.

Å forhindre spredning av smitte i samfunnet er en felles dugnad for oss alle. Websystemer er en del av Visma, et stort og ansvarlig selskap med rutiner, retningslinjer, planer og allerede dannede grupper for å håndtere en mulig krisesituasjon, uansett hva det er.

 

Denne informasjonen oppdateres kontinuerlig etter behov.

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette.

Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering.

Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot telefonmarkedsføring i Reservasjonsregisteret, eller dersom forbruker ikke har gitt forhåndssamtykke til å bli kontaktet.
Kilde: Forbrukertilsynet (brev datert 24.01.2020)

På skillekortene «Budgivere» og «Interessenter» finnes det snarveier for å sende SMS/epost til et utvalg av de registrerte kontaktene på oppdraget.
Disse snarveiene skal ikke benyttes til budvarsling. Snarveiene gir tilgang til alle registrerte kontakter på oppdraget uavhengig av kontaktens samtykker.
I utvalgsvinduet vises det i kolonnene «Samtykker1-4» hvilke samtykker som kontakten har registrert.

Websystemer vil i begynnelsen av mars innføre ny funksjonalitet for å tydeliggjøre hvilken type kommunikasjon som kan sendes uten forhåndssamtykker, synliggjøre samtykker i utvalgslisten samt integrere data fra Reservasjonsregisteret i interessentlisten/Webmegler CRM.

Kommune og Regionsreformen 2020

Webmegler vil konvertere matrikkelinformasjon tilhørende oppdrag med utgangspunkt i endringene som skjer i kommune- og regionsreformen 1.januar 2020. Dette er en konvertering som består av mange endringer. Noen tjenester fra våre samarbeidspartnere vil ikke være tilgjengelig før noen dager inn i januar.

Se mer informasjon fra våre samarbeidspartnere:

Kartverket:  https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/

Norkart: https://www.norkart.no/kommunereform/samarbeidspartnere/

Ambita: https://www.ambita.com/kommunereformen/

Integrasjoner som påvirkes:

  • Kartverket (e-tinglysing, bekreftede utskrifter)
  • Norkart (oppslag i grunnboken, supersøk, meglerpakker)
  • Ambita (infoland/meglerpakker)

Konvertering

Webmegler service vil starte konvertering av matrikkelinformasjon for berørte oppdrag i løpet av 1. januar. Konverteringen påvirker fylke- og kommunetilhørighet, justering av gårdsnummerserier for sammenslåtte kommuner, justering av gårdsnummer for kommuner som deles, justering av enkeltmatrikler som endrer kommunetilhørighet.

Konverterte oppdrag flagges ikke som endret. Salgsoppgavetekster/annonser blir ikke automatisk oppdatert etter konverteringen.

Våre åpningstider i julen:

23.12.19:  08:00 – 16:00

24.12.19:  stengt

25.12.19:  stengt

26.12:19:  stengt

27:12:19:  09:00 – 15:00

30.12:19:  09:00 – 15:00

31.12.19:  vakttelefon 09:00 – 12:00

 

Websystemer takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2019, og ønsker dere alle en fredelig jul og et godt nytt år.

Kjære kunder, I dag lanserer Websystemer den nye versjonen av Visningsappen, og alle våre kunder er velkommen til å ta den i bruk.

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.

Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge.

Det vil i løpet av august introduseres en spørreundersøkelse i våre produkter. Spørreundersøkelsen (product net promoter score – pNPS) er frivillig, og vises for et tilfeldig utvalg brukere ca hver 6. måned. Spørreundersøkelsen muliggjør også at meglerne kan gi tilbakemeldinger direkte i applikasjonen. Den første spørreundersøkelsen vil dukke opp i Webmegler, Marketing Studio og Webtemp Next i løpet av august.

Fra Mars 2019 går Espen Westby inn i rollen som kvalitetssjef i Websystemer AS. Han skal sørge for framdrift av påbegynt kvalitetssikring, og ha hovedansvar for det faglige innholdet i Webmegler.

De beste løsningene krever de beste hodene. Websystemer vokser og henter stadig inn ny kompetanse. Siste på plass i utviklerteamet er Anders Rørvik og John Erik Sloper.

Intervju med Ximena Andrea Sagenes hos Privatmegleren, hun har 16 års erfaring som prosjektmegler og 7 år med Webmeglers prosjektvertøy.