Oppføringer av Elisabeth Manum

Hva gjør Websystemer i forhold til spredning av koronaviruset?

Websystemer tar bekymringen rundt spredning av koronaviruset svært alvorlig, og vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene, og kommer derfor i stor grad til å praktisere hjemmekontor fra fredag 13. mars. Vi har i tillegg  iverksatt tiltak og oppdatert interne […]

,

Samtykker og Reservasjonsregister

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette. Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet til å delta i budrunde, finansiering / verdivurdering. Mfl. § 12 forbyr av forbrukere i den hensikt å markedsføre boligen dersom forbrukeren har reservert seg mot […]

Informasjon på tampen av året.

Kommune og Regionsreformen 2020 Webmegler vil konvertere matrikkelinformasjon tilhørende oppdrag med utgangspunkt i endringene som skjer i kommune- og regionsreformen 1.januar 2020. Dette er en konvertering som består av mange endringer. Noen tjenester fra våre samarbeidspartnere vil ikke være tilgjengelig før noen dager inn i januar. Se mer informasjon fra våre samarbeidspartnere: Kartverket:  https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/ Norkart: […]