Webmegler er

Brukervennlig og kommuniserer godt med andre systemer

Websystemer har fått snakke med Ximena Andrea Sagenes, en erfaren megler som har jobbet 16 som prosjektmegler på nybygg. Ximena jobber nå hos Privatmegleren og kommer tidligere fra DNB Eiendom.

Hva er din erfaring med prosjektverktøyet til Webmegler?

-Jeg merket veldig stor positiv forskjell i da jeg begynte å bruke Webmegler hos Privatmegleren-, sier Ximena.

Hva er de viktigste forskjellene?

-Webmegler er mye mer brukervennlig enn systemet jeg var vant til; -det håndterer mange enheter og ikke minst kommuniserer det med andre systemer som vi er i kontakt med daglig som f.eks. Finn.no og hjemmesider.

Lang tidshorisont og mange enheter

-For oss som jobber med prosjekt er dette spesielt viktig.  Vi har ofte mange enheter som skal selges samtidig i et prosjekt, og salget går over lang tid, gjerne 2-3 år. I stor kontrast til salg av bruktbolig hvor salgstiden normalt kun er noen måneder, eller kortere-.

Automatisk oppdatering sparer tid og feil

-Tidligere måtte jeg logge ut og inn med passord på flere systemer som Finn, egen hjemmeside, prosjektets hjemmeside for å markere en bolig som solgt eller foreta endring i tekst. I Webmegler oppdaterer systemet automatisk endringer til alle publiserte markedsføringskanaler-.

-Dette sparer veldig mye tid og ikke minst – man unngår mulige feilkilder i en travel hverdag-, sier Ximena.

Hvor mener du vi har forbedringspotensiale?

-Løsningen for å selge parkeringsplasser på prosjekt kommuniserer ikke så bra med elektronisk budgivning, dette forårsaker en del manuelt arbeide slik det er i dag-.

Salg av nybygg like viktig som bruktbolig

Ximena er en forkjemper for å få salg av nybygg opp på like høyt prioritetnivå i bransjen som salg av bruktbolig.

– I mange sammenhenger i bransjen, opplever vi at vi kommer litt bak i køen etter bruktboligsalg. Dette er synd, vi står tross alt for en stor del av total omsetning og vi genererer salg av svært mange brukte boliger inn til meglerforetakene-, avslutter Ximena Andrea Sagenes.

Tusen takk til Ximena Andrea Sagenes for at du tok deg tid til å svare i en travel hverdag, og ikke minst for gode tilbakemeldinger.

Ximena Andrea Sagenes, prosjektmegler hos Privatmegleren

-Webmegler hjelper oss med å spare tid og unngå feil i en travel hverdag-.