Løypemelding på kvalitetsarbeidet

Faggruppen hos Websystemer jobber kontinuerlig med forbedringer i Webmegler. I sommer og høst har Masterrammeverket for nybygg/prosjekt hatt fokus.

Gjennomgang av Masterrammeverk

  • Faggruppen hos Websystemer har hatt en gjennomgang av Masterrammeverket for prosjekt/nybygg i Webmegler. Dette arbeidet medfører en del endringer som må kvalitetssikres før systemet oppdateres. Vi bruker mye tid på kvalitetssikring for å unngå unødvendige følgefeil.
  • Estimert tid til ferdigstilling av dette arbeidet er utgangen av fjerde kvartal.
  • Kvalitetssjef jobber også med revisjon av dokumentmal og internkontrollsystemet i Webmegler. Vi har blant annet utarbeidet en ny rapport som fagansvarlig kan bruke i sin oppfølging av avvik.
  • Websystemer er et komplekst system hvor alle endringer må kvalitetssikres grundig før de iverksettes. Dette gjelder både på teknisk og faglig nivå.

Kontinuerlige forbedringer

Marit Songe Parmann er kvalitetssjef hos Webmegler