Løypemelding på kvalitetsarbeidet

Faggruppen hos Websystemer jobber kontinuerlig med forbedringer i Webmegler. I sommer og høst har Masterrammeverket for nybygg/prosjekt hatt fokus.

Gjennomgang av Masterrammeverk

Faggruppen hos Websystemer har hatt en gjennomgang av Masterrammeverket for prosjekt/nybygg i Webmegler. Dette arbeidet medfører en del endringer som må kvalitetssikres før systemet oppdateres.

-Vi bruker mye tid på kvalitetssikring for å unngå unødvendige følgefeil, dette er svært viktig å unngå av hensyn til alle våre brukere.

Estimert tid for ferdigstilling av dette arbeidet er utgangen av fjerde kvartal-, sier Marit S. Parmann.

Marit forteller videre at faggruppen jobber med revisjon av dokumentmal og internkontrollsystemet i Webmegler.

-Vi har blant annet utarbeidet en ny rapport som fagansvarlig kan bruke i sin oppfølging av avvik, det tror jeg vil være et nyttig verktøy-, sier Marit.

-Websystemer er et komplekst system hvor alle endringer må kvalitetssikres grundig før de iverksettes. Dette gjelder både på teknisk og faglig nivå-, avslutter Marit S. Parmann, kvalitetssjef hos Websystemer.

Kontinuerlige forbedringer

Kvalitetssikring for å unngå følgefeil ved innføring av endringer er avgjørende for brukeropplevelsen for alle, men dette er tidkrevende.

Marit Songe Parmann er kvalitetssjef hos Webmegler