Godt forberedt for GDPR

EUs forordning GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft i løpet av siste halvdel av juli. Den opprinnelige fristen var 25. mai, men myndighetene har utsatt prosessen.

 Den nye ordningen medfører at alle virksomheter får nye plikter og organisasjoner får økt ansvar i forhold til hvordan de kontrollerer og behandler personopplysninger. Det betyr at personer som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter.

Prosjektleder og personvernombud i Websystemer Elisabeth Manum har i en styringsgruppe for Webmegler og Webtemp jobbet med spørsmålstillinger knyttet til GDPR i omtrent et halvt år.

-Vi utbedrer de berørte delene av våre plattformer slik at disse etterlever nye krav, og mye er på plass. For utvikling av Webmegler bruker vi bransjenormen fra Eiendom Norge, som en viktig rettesnor-, sier Elisabeth.

Noen av de viktigste tingene som jobbes med nå er:

  • Utvidelse av Webmeglers eksisterende samtykkeregister.
  • Sikker nedlastingsportal for overføring av personopplysninger.
  • Innsyn i kundeforhold på tvers av juridiske enheter.
  • APIene vil bli tilrettelagt for å kunne begrense tilgang til det som er relevant, og i større grad gjøre det mulig for dataeier til å styre innsynsnivå.
  • 2-faktor autentisering for Webmegler V5 (login.webmegler.no). Det innføres et ekstra påloggingssteg for Webmegler V5 som krever verifisering av mobilnummeret ditt med engangskode tilsendt via SMS.
  • Eksterne brukere av prosjektoversikt til utbygger må også autentisere seg med engangskode tilsendt via SMS. Megler styrer selv hvilke eksterne brukere som skal ha tilgang til et prosjekt.

Alle endringer som utføres knyttet til GDPR vil bli varslet før de trer i kraft, slik at alle er informert og godt forberedt.

Nødvendig dokumentasjon som forklarer alle endringer per plattform, hvorfor de er utført og hvilke krav de er knyttet til, vil bli utarbeidet.

Alle brukere av systemet må forvente at det blir skjerpet krav til samtykke og innhenting av personopplysninger.

Vi anbefaler alle våre kunder som ikke er i gang med sine forberedelser til GDPR å starte nå, og at alle leser Datatilsynets veileder som dere kan finne på deres hjemmesider.

Link til sak om bransjenorm hos Eiendom Norge her. 

Prosjektleder og personvernombud i Websystemer Elisabeth Manum

AKSEL VALEN

Partner/daglig leder

 -Vi er godt forberedt-, sier daglig leder i Websystemer Aksel Valen.

-De fleste GDPR krav skal nå være ivaretatt i Webtemp. Når det gjelder Webmegler, har vi valgt å forholde oss til fristen fra myndighetene, som per i dag er i løpet av siste halvdel av juli.

-Websystemer gjenomfører en fullstendig gjennomgang av våre interne rutiner i samarbeid med vår IT-revisor -, sier Aksel.