FAGSYSTEM FOR FREMTIDENS
EIENDOMSMEGLERE OG BEMANNINGSBYRÅ

Websystemer har gjennom kontinuerlig tilførsel av banebrytende løsninger blitt fagmiljøenes foretrukne system – og reisen fortsetter!
Forretningsapplikasjonene Webmegler og Webtemp er i dag blant de mest utbredte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak.