AKTUELT FRA WEBSYSTEMER

Hva gjør Websystemer i forhold til spredning av koronaviruset?

Websystemer tar bekymringen rundt spredning av koronaviruset svært alvorlig, og vi gjør alt vi kan for å beskytte våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi følger hendelsesforløpet nøye og etterkommer anbefalinger fra helsemyndighetene,…
,

Samtykker og Reservasjonsregister

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette. Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet…

Informasjon på tampen av året.

Kommune og Regionsreformen 2020 Webmegler vil konvertere matrikkelinformasjon tilhørende oppdrag med utgangspunkt i endringene som skjer i kommune- og regionsreformen 1.januar 2020. Dette er en konvertering som består av mange endringer.…
,

Ny versjon av Visningsappen lansert

Kjære kunder, I dag lanserer Websystemer den nye versjonen av Visningsappen, og alle våre kunder er velkommen til å ta den i bruk.
,

Digital samhandling ved eiendomshandel

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.
,

Samarbeid
med NHO

Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge.

Innføring av pNPS

Det vil i løpet av august introduseres en spørreundersøkelse i våre produkter. Spørreundersøkelsen (product net promoter score - pNPS) er frivillig, og vises for et tilfeldig utvalg brukere ca hver 6. måned. Spørreundersøkelsen muliggjør også at meglerne kan gi tilbakemeldinger direkte i applikasjonen. Den første spørreundersøkelsen vil dukke opp i Webmegler, Marketing Studio og Webtemp Next i løpet av august.
,

Ny Kvalitetssjef i Websystemer

Fra Mars 2019 går Espen Westby inn i rollen som kvalitetssjef i Websystemer AS. Han skal sørge for framdrift av påbegynt kvalitetssikring, og ha hovedansvar for det faglige innholdet i Webmegler.