AKTUELT Webmegler

,

Samtykker og Reservasjonsregister

Markedsføringsloven § 15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post/SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette. Eksempler på markedsføring (ikke uttømmende): Invitasjon til visning, mulighet…
,

Digital samhandling ved eiendomshandel

Er ditt foretak klar for digital samhandling? Flere banker tar nå i bruk digital samhandling ved eiendomshandel via Altinn Formidlingstjenester.

Samarbeid
med NHO

Webtemp i tett samarbeid med NHO for å sikre gode rutiner for bemanningsnorge.

Innføring av pNPS

Det vil i løpet av august introduseres en spørreundersøkelse i våre produkter. Spørreundersøkelsen (product net promoter score - pNPS) er frivillig, og vises for et tilfeldig utvalg brukere ca hver 6. måned. Spørreundersøkelsen muliggjør også at meglerne kan gi tilbakemeldinger direkte i applikasjonen. Den første spørreundersøkelsen vil dukke opp i Webmegler, Marketing Studio og Webtemp Next i løpet av august.
,

«Høy kompetanse, kort vei til menneskene og svarene»

Rudi Aadland er daglig leder for Verdi Eiendomsmegling i Stavanger. Her deler vi i hans erfaringer med Webmegler og Websystemer.
,

Visningsappen er forbedret – lær deg å bruke den her

Visningsappen er forbedret - se vår nye animasjonsfilm her!
,

Visma kjøper Websystemer

Visma styrker satsingen på skybaserte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak med kjøp av Websystemer AS
,

Høyt tempo hos utviklingsavdelingen

Etter ferdigstilling av tilpasninger til GDPR, er kapasiteten hos utvikling tilbake til normalen. Dette betyr at en rekke forbedringer og utvikling av nye funksjoner er gjennomført i løpet av høsten.
,

Vi minner om ny annonsestandard på Finn.no – frist 1. oktober

Den nye annonsen skal være mer oversiktlig for å gi kjøper et raskt overblikk over om denne eiendommen er interessant. Følgende er tilpasset i Webmegler.