Silder01

EFFEKTIVE
ARBEIDSPROSESSER

Silder02

Webmegler

Tilgjengelighet

Integrasjoner

Oppgjør

Kostnadseffektiv

Silder06

Webtemp

Oppfølging

Komplett system

Rekruttering

Integrasjoner

Silder02

Jobbkretser Partner

Selvbetjent

Fokus

Kvalitet

Komplett

FAGSYSTEM FOR FREMTIDENS MEGLERE

Gasellebedrift

Websystemer ble også 2014
kåret til Gasellebedrift.
Dette er 7. året på rad vi får denne prisen.
Takk til alle dere som har bidratt til dette.

Vurderer dere å bytte system?

Websystemer har siden 1995 utviklet og driftet
systemløsninger til eiendom- og bemanningsbransjen.
Som første leverandør lanserte vi allerede i 2000
rene nettbaserte systemløsninger for disse bransjene.

Våre produkter

Forretningsapplikasjonene Webmegler og Webtemp er i dag blant de mest utbredte løsninger for eiendomsmeglere og bemanningsforetak. Applikasjonene har gjennomgått kontinuerlig videreutvikling de siste 20 årene, i tett samarbeid med våre mange kunder. Jobbkretser I Partner er et nytt produkt som lønner og fakturer på vegne av bemanningsbyråene.

FOR MEGLERE

WEBMEGLER

Webmegler er et komplett nettbasert forretningssystem for eiendomsmeglerforetak.

FOR BEMANNINGSBYRÅ

WEBTEMP

Webtemp er et komplett nettbasert forretningssystem for bemanningsforetak.

FOR BEMANNINGSBYRÅ

JOBBKRETSER PARTNER

Jobbkretser Partner enkleste, billigste og tryggeste veien inn i bemanningsbransjen.

TILGJENGELIGHET

Våre løsninger kan benyttes på ipad, iphone, Android og Microsoft Surface

WEBMEGLER

KOMPLETT NETTBASERT FORRETNINGSSYSTEM FOR EIENDOMSMEGLERFORETAK

BESTILL DEMO

FOR MEGLERE

WEBMEGLER

Webmegler er et komplett nettbasert forretningssystem for eiendomsmeglerforetak. Gjennom 20 år er systemet kontinuerlig videreutviklet i tett samarbeid med bransjen. I dag er Webmegler en av de mest utbredte systemløsningene for eiendomsbransjen i Norge. Webmegler sikrer effektive arbeidsprosesser i alle faser av et eiendomsoppdrag.

FUNKSJONALITET
 • CRM –  grupper, utvalg, e-post, SMS, flettebrev
 • Elektronisk budgivning med BankID >> Les mer her
 • Toveis synkronisering med Outlook og Office 365
 • Sikker lagring av saksdokumentasjon og tilgang til malbibliotek
 • Alle dokumenter også tilgjengelig som pdf
 • Komplett klientregnskap med elektronisk bank
 • Integrasjon mot Infoland / Zentuvo / Inviso / Protector / Norwegian Broker / Eiendomsprofil / Eiendomsverdi
 • Omfattende rapportmuligheter
 • Produksjon av salgsmateriell i PDF – toveis dataflyt
 • API for tilgang til rådata
KOMPLETT

Leveres komplett uten dyre ekstramoduler

SUPPORT

Inkludert support

NETTBASERT

Webmegler driftes fra våre sikre datasentre og er alltid tilgjengelig

PRIS

Pris per omsetning eller bruker

FOR BEMANNINGSBYRÅ

WEBTEMP

Webtemp er et komplett nettbasert forretningssystem for bemanningsforetak. Gjennom 20 år er systemet kontinuerlig videreutviklet i tett samarbeid med bransjen. Over 120 bemannings og rekrutteringsselskap benytter Webtemp i sin daglige produksjon med integrasjoner mot alle de ledende lønns- og regnskapssystemer i Norge.

FUNKSJONALITET
 • Et komplett forretningssystem for bemanningsforetak
 • Ordrestyring, timefangst, faktura (EHF, epost, print) og ferdig lønnsgrunnlag
 • Omfattende CRM funksjonalitet med god portal og kommunikasjonsløsning opp mot kunder og medarbeidere
 • Skalerbart – kan brukes av enkeltstående foretaket så vel som store kjeder
 • Sikker lagring av informasjon og dokumenter med endringslogg
 • Nettbasert – ingen lokal serverdrift, enkelt å ta i bruk
 • Enkel integrasjon mot egne nettsider
 • API for bruk av eksterne utviklere
 • Direkte publisering på FINN.NO, LinkedIN, Facebook m.fl.
 • Webtemp driftes fra våre sikre datasentre og er alltid tilgjengelig
INTERGRERING
 • Egen portal for søkere integrert mot webtemp (rekruttering/utleie)
 • Direkte publisering på FINN.NO
 • Nettbasert – ingen lokal serverdrift, enkelt å ta i bruk
 • Fakturer kundene direkte fra webtemp
 • Integrert mot ledende økonomisystemer
PRISMODELL
 • Forutsigbare månedlige kostnader med videreutvikling og support inkludert
 • Webtemp leveres med alle moduler inkludert

WEBTEMP

KOMPLETT NETTBASERT FORRETNINGSSYSTEM FOR BEMANNINGSFORETAK

BESTILL DEMO

JOBBKRETSER PARTNER

ENKLESTE, BILLIGSTE OG TRYGGESTE VEIEN INN I BEMANNINGSBRANSJEN

BESTILL DEMO

FOR BEMANNINGSBYRÅ

JOBBKRETSER PARTNER

Jobbkretser Partner er en systemløsning og tjenesteportal som håndterer lønn, fakturering og registrering av utleide medarbeidere for tilknyttende bemanningsbyrå og deres kunder. Medarbeideren blir ansatt i jobbkretser og leid ut via bemanningsbyrået til kunden.

Med Jobbkretser Partner kan du drive tradisjonell bemanning og du kan gi kundene mulighet til selv å bestille og administrer sitt kundeforhold via en selvbetjentløsning.

Ved å automatisere innleieprosessen, overlate fakturering, arbeidsgiveransvaret og systemansvaret til Jobbkretser, frigjør det tid til salg og kundepleie.

FOKUS

Økt fokus på kjernevirksomheten

 • Jobbkretser Partner lønner og fakturer godkjente timelister på vegne av bemanningsbyrået.
 • Lønn, fakturering, oppfølging og administrering av utleioppdragene utføres av systemet og backoffice avdelingen til Jobbkretser Partner
KOMPLETT

Komplett

 • Bygg egen merkevare
 • Inkluderer nettbasert; kundeportal, kandidatportal og partnerportal
 • Lønn, feriepenger, forsikring, arbeidsgiveravgift og OTP er inkludert
 • Tilgang til åpen CV base
 • Gratis annonsering via finn.no
 • Inkluderer medlemskap i NHO Service
 • Inkluderer integrert hjemmeside
KVALITET

Forutsigbar høy kvalitet

 • Faste maler bygget på NHO Service sine standarder
 • Oppdaterte timelisteavtaler, bygget på tariffer og tilpassende lokale forhold
 • Tilgang til HR ekspertise og jurister
ØKONOMISTYRING

Økonomistyring

 • Live rapporter for salgsstøtte og budsjettering.
 • Kredittsjekk verktøy.
 • Økonomistyringsverktøy i sanntid
 • Felles og solidarisk ansvar
 • Delrissiko ved tap på fordringer
INTEGRERING

Integrering

 • Nettbasert – ingen lokal serverdrift, enkelt å ta i bruk
 • Enkel integrasjon mot egne nettsider
 • Driftes fra våre sikre datasentre og er alltid tilgjengelig
PRIS

Pris

 • Ingen faste kostnader
 • Prises pr omsetning
 • Ingen krav til likviditet ifm lønn.

FREMGANGSMÅTE

Faktura til kunde

Jobbkretser fakturerer kunde for godkjente timelister.

Lønn utbetales

Jobbkretser utbetaler lønn til medarbeider etter godkjente timelister. Feriepenger, OTP og arbeidsgiveravgift avsettes.

Faktura innbetales

Utestående fordringer registreres innbetalt med KID: Partner sitt «utbytte» overføres automatisk etter bankoppdrag generert av betalingssertifikat.

Jobbkretser fakturer

Jobbkretser fakturer, lønner og utbetaler Partner «utbytte» 2 ganger hver måned.

Et suksessfullt team slår med ett hjerte

Websystemer har siden 1995 utviklet og driftet systemløsninger til eiendom- og bemanningsbransjen. Som første leverandør lanserte vi i 2000 rene nettbaserte systemløsninger for disse bransjene.

Partner og Styreformann

PER FOSS

55 50 85 82/90 76 07 83
per@websystemer.as

Partner og Utvikler

KARL M. PARMANN

55 50 85 80

Partner og Daglig leder

AKSEL VALEN

55 50 85 86 / 91 32 34 99
aksel@websystemer.as

Partner og Utvikler

PÅL HAVNEVIK

55 50 85 80

Administrativ kontorsjef

SVEIN ERIK MOI

55 50 85 83 / 92 24 60 56
moi@websystemer.as

Supportmedarbeider

CECILIE B. CHRISTOPHERSEN

55 50 85 80

Support

ALEKSANDER N. TAKLE

55 50 85 80

Senior Systemkonsulent

GARD WIBORG SCHULHUS

55 50 85 80

Supportmedarbeider

ESPEN WESTBY

55 50 85 80

Oppgjørskonsulent

ASBJØRN SØRENSEN

55 50 85 80

Utvikler

ØYVIND KLEPPE

55 50 85 80

Senior Systemkonsulent

ANDERS BAKKELY

55 50 85 80

Senior Systemkonsulent

JOHNNY HENRIKSEN

55 50 85 80

Senior utvikler

JØRGEN EIDE

55 50 85 80

Utvikler

ANDREAS HJORTLAND

55 50 85 80

Senior utvikler

KJELL ØYVIND EIDE

55 50 85 80

Senior utvikler

SONDRE RIVEDAL TJUGEN

55 50 85 80

Utvikler

STIAN NESSE MOE

55 50 85 80

Avdeling Oslo

Kundeansvarlig/ Salg WebMegler, avd Oslo

ANDREAS WILLE AASEN

99 52 32 59
awa@websystemer.as

Kundeansvarlig/ Salg WebMegler, avd Oslo

STIG HAVNEVIK

46 64 79 88
stig@websystemer.as

Websystemer AS

Postboks 2454 Drotningsvik
5834 Bergen
Tlf: 55 50 85 80

NOEN AV VÅRE KUNDER